روستای الکترونیک

روستای الکترونیک
جولای, 2019 بدون نظر دهیاریها, نوشته های مرتبط
روستای الکترونیک با توجه به توسعه و پیشرفت علم و تکنولوژی در دنیای عصر حاضر، نه تنها در سطح شهری بلکه در سطح روستایی نیز نیاز به دسترسی آسان به خدمات، کاهش رفت و آمد و ارتباط با دنیای خارج از روستاها امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است. روستاها ...
Read More