سامانه شفافیت شورای اسلامی

سامانه ی شفافیت شوراها

سامانه شفافیت در شوراها، یک بستر نظارتی است که امکان شفاف سازی کلیه اقدامات انجام شده توسط شورا را فراهم می آورد. از طریق سامانه شفافیت شوراها قادر خواهند بود اطلاعات بودجه شورای اسلامی، تعرفه و بهای خدمات، گزارشات مالی و عملکردی شورا و گزارشات عملکرد امور خدماتی شهر، امور فرهنگی و …….. را با مردم به اشتراک بگذارند. این سامانه فضایست اثربخش در راستای تکریم ارباب رجوع و پاسخ گویی بهتر و بیش تر به شهروندان و هدف آن رساندن شورای اسلامی به چشم انداز روشن تعامل سارنده میان شهروندان و شورای اسلامی. شفافیت با جلب رضایت شهروندان از طریق آگاه سازی، شفاف سازی، آگاهی بخشی امور شورا میسر می گردد. به دنیال آن نیز کارآمدی بهتر، کاهش انحرافات و فساد در سطح شورای اسلامی را به همراه خواهد داشت.

سامانه شفافیت شورای اسلامی از چه بخش هایی ایجاد شده است؟

شفافیت قوانین و مصوبات

شامل آیین نامه ها، اساس نامه ها، مصوبات شورا و برنامه های راهبردی

شفافیت آمار و بودجه

شامل درآمدها، بودجه های سالانه

شفافیت مناقصه و مزایده

مناقصه، مزایده و فراخوان

شفافیت اعضای شورا

معرفی اعضای شورا و وظایف هر کدام

سامانه شفافیت شورا ها چه اهدافی را دنبال می کند؟

شفاف سازی کلیه اطلاعات مالی، بودجه ها و درآمد های حاصله شورا ها

شفاف سازی برنامه های حال، آتی شورا در جهت پیشبرد مدیریت شهری و ارائه برنامه های راهبردی

جلوگیری از فساد و انحرافات سازمانی و تخلفات ساختمانی

حمایت از ذی نفعان و توسعه عدالت شهری

شفاف سازی کلیه پروژه ها؛ اعم از انتخاب پیمانکار، بودجه تخصیص یافته و سایر اطلاعات مرتبط با اجرای هر پروژه

تنویر افکار عمومی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان

دستیابی به شهری مشارکت محور

15درصد تخفیف تا پایان آبان ماه
زمان رو از دست نده !
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
متاسفیم زمان تخفیف به پایان رسیده !

15% تخفیف

نظرات مشتریان ما

پویا وب سپاهان اولین مجری سامانه شورای اسلامی در کشور

برچسب ها:

# شفافیت

# سامانه شفافیت

# سامانه شفافیت شورا

# شوزا

# شفافیت گردش کار​

# شفافیت پروژه ها​