سامانه مشارکت مردمی

کارکرد نرم افزار

ارائه جامع در زمینه های مشارکت شهروندی در لایه های مشارکت فکری ، عملی و مالی بمنظور الگودهی به شوراهای اسلامی و شهرداری ها 

مشارکت فکری

وقتی برای تفکرات و ایده های دیگران ارزش قائل گردد نتایج فراوانی از تفکر مشارکتی به دست میاورند؛ بیشتر از آنچه به تنهایی بتوانند.

مشارکت عملی

رفتار آگاهانه ، خواست جمعی ، پذیرش جمعی، انتخاب و وجود نیازهای مشترکت اهمیت دارند

مشارکت مالی

این قبیل شراکت‌ها زمانی ایجاد می‌شود که دو نفر یا بیشتر تمایل دارند در زمینه مشترکی و برای هدف مشترکی، همکاری و شراکت داشته باشند

سامانه مشارکت مردمی

طبقه بندی مشارکت ها

مشارکت مردمی در بخش اجتماعی
کمپین های مردمی
مشارکت مردمی در بخش عمران شهری
اعلام مشارکت در اجرا و تکمیل طرح های عمرانی
ایده های مردمی و طرح های پیشنهادی
مشاهده لیست پروژه های مشارکتی
فرصت های سرمایه گذاری
مشارکت مردمی در بخش آموزش
صدور مجوز کارگاه های آموزشی در فرهنگسراها
ثبت نام مدرسین داوطلب
لیست دوره های آموزشی
سامانه آموزش آنلاین
مشارکت مردمی در محیط زیست و فضای سبز
ثبت نام داوطلبانه همیار محیط زیست
مشارکت مردمی در امور شوراها
اعلام مشکلات شهری و طرح راه حل های مردمی
درخواست ملاقات حضوری با اعضای شوراها
معرفی شورایارهای محله
مشارکت مردمی در خدمات شهری
ثبت نام همیار شهر
مشاهده موضوعات مشارکتی خدمات شهری
گزارش تخلفات حوزه خدمات شهری
مشارکت مردمی در بخش گردشگری
لیست تورهای گردشگری
درخواست مجوز برگزاری تورهای درون شهری
مشارکت مردمی در بخش کسب کار
درخواست رزرو غرفه های نمایشگاهی (صنایع دستی،آموزشی،کسب و کار)
معرفی کارآفرینان شهر
مشارکت مردمی در بخش فرهنگی
مجلات و ماهنانه های شهروندی
مسابقات مردمی
کتابخانه مجازی