سامانه آموزش

یادگیری موثر برای همه کارکنان سازمان

مزایای آموزش سازمانی

ارتقای رضایت شغلی کارکنان، افزایش کارایی سازمان

آموزش هدفمند، تحقق اهداف سازمان

برنامه‌ریزی آموزشی با اهداف بلند مدت

ارتقای هم‌زمان مهارت‌های نرم افزار و سخت افزار کارکنان

کاهش خطاهای انسانی با افزایش علمی و مهارتی کارکنان

تامین نیاز به منابع انسانی متخصص با آموزش کارکنان

ارتقای علمی و مهارتی کارکنان، افزایش بهره‌وری، رشد سازمان

امکانات سامانه آموزش شهروندی

امکان ثبت نام و تشکیل پرونده

امکان تعریف محتوای آموزشی در قالب فایل های pdf

امکان صدور گواهی قبولی دوره در قالب فایل pdf

امکان شرکت و ثبت نام در دوره های آموزشی سازمان

امکان گزارش گیری از فعالیت های آموزشی از شرکت کنندگان

امکان برگزاری آزمون مجازی در دوره های زمانی مورد نظر و با اعمال محدودیت زمانی

مشتریان پویا وب سپاهان

نظرات مشتریان ما

برچسب ها:

#آموزش

# آموزش شهروندی

# آموزش مجازی

#کلیپ آموزشی

#مقاله آموزشی

# شهرداری